Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jarocin, 29.02.2008

 

POLITYKA PERSONALNA
GINASO ANDRZEJ GINTROWICZ

Pracownicy wraz z kierownictwem współtworzą Przedsiębiorstwo GINASO. GINASO stawia na ludzi uczciwych, sumiennych, odpowiedzialnych, zaangażowanych w budowę i rozwój pozycji firmy. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich Pracowników w realizację wspólnych celów i tworzenie atmosfery współpracy oraz chęci wnoszenia twórczego wkładu w rozwój przedsiębiorstwa.

GINASO dbając o zaspokojenie potrzeb swoich Pracowników, tworzy dla nich warunki stabilnego zatrudnienia w rozwijającym się przedsiębiorstwie. W zamian za zaangażowanie i solidnie wykonywaną pracę Pracownicy otrzymują należne im uznanie. System motywacyjny zapewnia satysfakcję finansową oraz sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Uznanie dla osiągnięć Pracowników wyrażane jest na co dzień w ramach bezpośredniego kontaktu z przełożonymi oraz podczas nieformalnych spotkań po godzinach pracy.

W celu budowy przyjaznej atmosfery i poprawiania warunków pracy, GINASO wsłuchuje się w opinie Pracowników, badając ich satysfakcję i licząc się z ich zdaniem.

Uznając, że droga do sukcesu jest wspólna, GINASO dba o rozwój Pracowników. W tym celu GINASO zapewnia każdemu pracownikowi szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne niezbędne do podnoszenia kwalifikacji przydatnych na jego stanowisku pracy oraz pomoc w samodoskonaleniu.

link_fi